Skip to content

Financial Reporting and Auditing

Financial Reporting
and Auditing

Challenges of a Transformation Era

Financial Reporting
and Auditing

Challenges and Opportunities Created
by the COVID-19 Pandemic

Questionnaire results/ Ankieta wyniki

 1. Does the subject of the conference reflect the current problems of the world economy?
  Czy tematyka konferencji odzwierciedla bieżące problemy gospodarki światowej?
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Do you think that the conference provides an opportunity to discuss the development of practical tips and solutions to the current problems of the world economy?
  Czy uważasz, że konferencja stwarza okazję do dyskusji nad wypracowaniem praktycznych wskazówek i rozwiązań w zakresie aktualnych problemów gospodarki światowej?
I HAVE NO OPINION/nie mam zdania
0%
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Was the knowledge provided during the conference valuable to you?
  Czy wiedza przekazana podczas konferencji była dla Ciebie wartościowa?
I HAVE NO OPINION/nie mam zdania
0%
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Did the information obtained at the conference increase your competences and skills?*
  Czy informacje zdobyte na konferencji zwiększyły Twoje kompetencje i umiejętności?
I HAVE NO OPINION/nie mam zdania
0%
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Was the way of conveying knowledge correct in your opinion?
  Czy sposób przekazywania wiedzy był Twoim zdaniem prawidłowy?
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Was the conference organization properly prepared?*
  Czy konferencja była odpowiednio przygotowana pod względem organizacyjnym?
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Was the form of the conference satisfactory?*
  Czy forma w jakiej odbywała się konferencja była zadowalająca?
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Did the conference meet your expectations?
  Czy konferencja spełniła Twoje oczekiwania?
I HAVE NO OPINION/nie mam zdania
0%
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Do you think that the organization of the next edition of the conference is justified?*
  Czy uważasz, że organizacja kolejnej edycji konferencji jest zasadna?
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. Would you recommend the conference to other people?*
  Czy poleciłbyś konferencję innym osobom?
YES/tak
0%
DEFINITELY YES/zdecydowanie tak
0%
 1. How did you find out about this year’s conference?*
  Skąd dowiedziałeś się o tegorocznej edycji konferencji?
e-mail
0%
Website
Strona internetowa
0%
From a colleague
Od znajomego
0%
Other
Inne
0%
 1. Sex
  Płeć
Female
Kobieta
0%
Male
Mężczyzna
0%
 1. Academic title
  Tytuł naukowy
Bachelor’s degree
Licencjat
0%
Master’s degree
Magister
0%
PhD
Doktor
0%
Professor
Profesor
0%
 1. Age*
  Wiek
18-25
0%
26-35
0%
36-45
0%
46-55
0%
More than 55
Powyżej 55
0%