Skip to content

Financial Reporting and Auditing

Secretary of Conference

Conference Committee

PHD MAGDALENA ADAMCZYK-KOWALCZUK

adamczym@uek.krakow.pl

phd bogusław wacławik

waclawio@uek.krakow.pl

PhD Katarzyna Mokrzycka-Kogut

mokrzyck@uek.krakow.pl

MGR MAGDALENA ŁOJEWSKA

lojewskm@uek.krakow.pl

mgr iwona mazur-maślanka

maslanki@uek.krakow.pl

Phd Monika Turek-Radwan

turekm@uek.krakow.pl

phd KRZYSZTOF JONAS

jonask@uek.krakow.pl

phd izabela emerling

emerlini@uek.krakow.pl

dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK

kg@uek.krakow.pl

dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

katarzyna.swietla@uek.krakow.pl

DR HAB. JOANNA KRASODOMSKA, PROF. UEK

jkrasodo@uek.krakow.pl

DR HAB. MARCIN KĘDZIOR, PROF. UEK

kedziorm@uek.krakow.pl